Forside

side01

Borgerlig opløsning?!

 

Det borgerlige flertal gik lidt ynkeligt op i limningen på byrådsmødet den 30. oktober. Tre borgerlige byrødder var ikke til stede ved behandlingen af de sidste punkter på dagsordenen. Venstre og DF kunne så sammen med SF ikke få flertal for administrationens svar til Ankestyrelsen efter Enhedslistens klage over kommunens køb af DSB-grund og videresalg til professionshøjskolen Absalon med et tab på 20 millioner kroner. Derefter skete det samme med Venstres og DFs apartheid-forslag om at bruge et par millioner kroner på aktivering af ikke-vestlige borgere.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Nu er far sur

Så skete det igen. Pengene fosser ud af kommunekassen. Byrådssekretæren siger op, og får en halv million i fratrædelsesgodtgørelse. Hun bliver ikke fyret, nej, hun siger selv op, og får penge for at sige op. Hvor ellers i denne verden får man penge for at sige op. Slagelse kommune er et godt eksempel på uhyrlige udgifter til den øverste administartion, som vist i DR. Næste sag er salg af Campusgrund med tab på 20 millioner. Borgmesteren forsvarer sig med at pengene er godt givet ud, fordi der kommer 1000 nye studerende til Slagelse. Det er usandt. Der kommer måske 50 fra Ankerhus, de andre er her i forvejen. På byrådsmødet I september sagde borgmesteren i sjov, at det virker som om der er foregået noget halvkriminelt. Ja, det er der også. Salget af grunden skulle have været udgiftsneutralt, men resultatet viser minus på 20 millioner. Derfor klagen til tilsynet. Jeg må give Villum ret, borgmesteren kryber hele tiden i flyverskjul bag administration, og tager ikke ansvar. Ja, sammenligningen med “komiske Ali” er slående. Det er så slemt nu, at der er Venstrefolk, der vil have en anden borgmesterkandidat. Men økonomiudvalget, som også er personaleudvalg er medskyldig. Hvorfor tager de ikke ansvar og stemmer borgmesteren ned, og sender ham tilbage med besked om, at ændre på tingenes tilstand. I virkeligheden er der ikke forskel på Venstres og Socialdemokratiets politik, det er kun kamp om de givtige poster. Det bliver spændende, at se om befolkningen stemmer som fortjent til byrådsvalget.

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Melchior Nielsen

Engnsarreskellet 5

Frølunde Fed

4220 Korsør

Afskaf arbejdsløsheden.

Arbejdsløsheden kan afskaffes helt ved en ny måde at beskæftige sig med den på. Ved at forstå mennesket i samfundet som en del af helheden. Der er brug for alle hænder, og alle ledige hænder koster. Nu hvor vi har så dyr en arbejdskraft, hvorfor bruger vi den så ikke fuldt ud?

I vores grundlovs paragraf 75 står der:

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.”

Folketingets fortolkning af dette er, at samfundet skal arbejde sig hen imod at skabe rammerne for at enhver arbejdsduelig borger kan få sig et arbejde. Og i fortolkningen gøres en del ud af at pointere, at denne paragraf ikke giver ret til at få sig et arbejde. Hvilket jeg mener er en arrogant holdning overfor de arbejdsløse.

Jeg foreslår, at vi afskaffer arbejdsløsheden ved at skabe små jobs i det offentlige, jobs som svarer til dagpenge eller kontanthjælp i udgift, men som er på nedsat tid. Og der er masser af opgaver at løse, som ikke bliver løst i dag. Og det ville ikke koste samfundet en krone – tværtimod! Det ville give værdi, overskud og kvalitet!

De små jobs kan sammenlignes med vores nuværende løntilskudsjobs og andre aktiveringsforanstaltninger, men med den vigtige forskel, at det foregår på overenskomstmæssige lønvilkår. De nuværende løntilskudsordninger er ikke retfærdige økonomisk overfor den arbejdsløse. Man får ikke en ordentlig løn, i forhold til de timer, man arbejder. Og den tid man er i et løntilskudsjob tæller ikke med i forhold til at oparbejde ny dagpengeret. Og samtidig med at man er i aktivering skal man stadig søge arbejde.

De små jobs ville automatisk give vores samfund en tiltrængt mulighed for at skabe deltidsstillinger, som vil give plads til at eksempelvis børnefamilier igen kan blive familier med tid til børnene, eller at den enkelte kan skabe vækst udenfor arbejdstiden med både kulturelle, musiske eller kunstneriske aktiviteter, arbejde som frivillig i foreninger eller på anden vis skabe alt det, der ellers ikke er tid til efter et 7 til 4 job.

Værdien kan også være at højtuddannede herved får mulighed for at gøre brug af deres faglige kompetencer, og skabe forbedringer og udvikling i samfundet, i stedet for som nu at gå rundt og bruge deres faglighed på at skrive flot formulerede ansøgninger. Der er sikkert også ganske mange ufaglærte, som ville være glade for at feje gader, yde nærværende omsorg for ældre og børn, levere bedre og håndlavet mad til vores børn, skolebørn, syge og ældre. Og således få en betydning som samfundsborgere, og være vigtige medspillere på arbejdsmarkedet.

På højrefløjen bliver politikerne ved med at stramme reglerne for arbejdsløse, studerende og andre med overførselsindkomst. De glemmer, at uanset hvem man er, har man behov for et leveomkostningsgrundlag. Når man fjerner leveomkostningsgrundlaget, skaber man fattigdom. Vi skal ikke skabe fattigdom med så rigt et samfund som vi har. Vi skal skabe godt miljø og sunde, bæredygtige livsformer. Jobcentre, fagforeninger og A-kasser skal ændre kurs mod at skabe jobs, i stedet for at kontrollere den arbejdsløses søgen efter jobs. Og der skal vises tillid til, at folk gerne vil arbejde for pengene. Vi må væk fra mistænkeliggørelsen af de arbejdsløse, og gå ud fra, at alle gerne vil deltage i samfundets svinghjul.

Den offentlige forvaltning bliver dyrere og dyrere i takt med at arbejdsløsheden stiger, da arbejdsløshed koster i form af jobcentre, sygepenge, o.s.v. Hvorfor blive ved med at køre i det samme spor om og om igen? Vi er som samfund gået alt for vidt i at skjule et for os alle kæmpe problem, som er i færd med at fjerne fundamentet for vores velfærd.

Læg mærke til, hvilken succes der er forbundet med projekter som Café Backstage i Skælskør, hvor udsatte kan få lov til at være noget for nogen. Her ses det tydeligt, hvor meget det betyder for den enkelte at have noget at stå op til. Så hvorfor gør vi ikke mere for at skabe jobs? Som kunne være reelle. Hvorfor skal ikke alle være en del af fællesskabet?

Med venlig hilsen

Helene Gerup
Kandidat for Enhedslisten til Slagelse byråd 2017.